Máte nárok na třináctý důchod?

Třináctý důchod v částce 50 eur až 300 eur bude možná postačovat jako kompenzace zdražování na prvních šest měsíců letošního roku.

Kdo ho dostane?

pobíratel starobního důchodu,
předčasného starobního důchodu,
invalidního důchodu,
výsluhového důchodu,
vdovského důchodu,
vdoveckého důchodu,
sirotčího důchodu a
sociálního důchodu který má nárok na výplatu důchodu v listopadu 2021.
Jak se určí jeho částka

K posouzení nároku na 13. důchod a určení jeho částky se přihlíží k částce

důchodů i důchodů vyplácených z výsluhového zabezpečení,
důchodů vyplácených z jiných států, jsou-li obdobné výše uvedeným důchodem,
důchodů ze II. pilíře.
muž, důchodce, penzista, dědictví, dědění

Jaká je jeho částka?

300,00 eura, pokud částka důchodu/důchodů je do částky životního minima. To by mělo od července vzrůst na 233,10 eura
od 300,00 do 50,01 eura, pokud částka důchodu/důchodů je v rozpětí od 233,11 do 927,60 eura (loni to bylo 912,50 eura a více, v roce 2020 to byli pojištěnci s důchodovým příjmem 909, eura a více) a určí se podle vzorce
300,00 – 0,36 x (D – 233,10); 50}
300,00 je maximální částka 13. důchodu,
D je částka důchodu nebo úhrnu důchodů,
233,10 by měla být nová částka životního minima pro jednu zletilou fyzickou osobu určená zákonem č. 233,10. 601/2003 Sb.
50,00 eur, pokud částka důchodu/důchodů je od 927,61 eura a více.

Business Trends Graphs and charts 2022 3d image
  1. důchod

se poskytne každé oprávněné osobě jen jednou
se neslučuje s důchodem
nepatří k důchodu manželky
Sociální pojišťovna jej vyplatí bez žádosti v den výplatního termínu důchodu

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram