Univerzita vzdělává studenty již 25 let

Rok 2022 je pro Trenčínskou univerzitu výjimečným, protože v něm oslaví 25. výročí svého vzniku. Univerzita byla založena 15. května 1997. O jejích úspěších, novinkách, ale i plánech do budoucna nám povypráví rektor Trenčínské univerzity Jozef Habánik.

  1. Trenčínská univerzita je poměrně mladá, ale má na svém kontě několik úspěchů. Proč by si měli zájemci o studium vybrat právě vaši univerzitu?

Trenčín se také díky naší univerzitě považuje za studentské město plné kreativních lidí, kteří vytváří jeho typickou atmosféru. Jsme energická univerzita s moderním přístupem a širokou paletou studijních programů od materiálového inženýrství, designu a návrhářství, strojírenství a automotive, ekonomie až po zdravotnictví či politologii s úzkým propojením na praxi. Studentům musíme nabízet obory, které jim později umožní vybírat si z pracovních nabídek ty nejlepší. Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně se stala třetí slovenskou univerzitou, která má akreditované technické studijní programy pod značkou EUR-ACE. Tím, že je tato značka zahrnuta Evropskou komisí mezi “European Quality Labels”, akreditované studijní programy splňují nejvyšší evropské standardy kvality. Programy zajišťují nejen všeobecné způsobilosti, odborné znalosti a praktické dovednosti absolventů s jistotou, že budou splňovat nejpřísnější kritéria a mezinárodní standardy kladené v evropské podnikové praxi, ale také snazší možnosti mobility v rámci Evropské unie jako studenti i kvalifikovaní inženýři. Na univerzitě máme zřízeno i moderní Erasmus centrum, které poskytuje profesionální podporu účastníkům tohoto programu. Studenti i zaměstnanci se zde mohou dozvědět o příležitostech a podmínkách studia, stáže, ale i školení či výuky v zahraničí. Aktuálně máme s partnerskými univerzitami z 19 zemí světa uzavřeno 79 smluv. Studenti rádi absolvují zejména pobyty v Itálii, Španělsku, Portugalsku a Řecku. Naše univerzita je i členem evropské vzdělávací aliance Innovative European Regional Universities – IERU, jejímž cílem je zapojení se do iniciativy „Evropské univerzity“, vytvoření evropského vysokoškolského mezinárodního kampusu a sítě univerzit s dlouhodobou strategií.

  1. V poslední době prošlo rekonstrukcí několik učeben a prostor univerzity. Co všechno se vám podařilo modernizovat?

Naše univerzita v posledních letech prošla obrovskými pozitivními změnami a rozvojem vědecko-technické infrastruktury, což vytváří motivační prostředí a nový potenciál pro špičkové studium, vědu a výzkum. Univerzita úspěšně ukončila rekonstrukci univerzitního studentského domova. Rekonstrukcí prošly také laboratoře na Fakultě průmyslových technologií. Vznikla nová učebna praktických dovedností na Fakultě zdravotnictví a učebna pro personalisty na Fakultě sociálně-ekonomických vztahů. Během výročního akademického roku bude probíhat modernizace prostor na Fakultě speciální techniky v rámci vybudování Kreativního centra. Centrum pro funkční a povrchově funkcionalizovaná skla – FunGlass také projde kompletní rekonstrukcí nejen prostor, ale přibudou zde speciální technologie a laboratorní zařízení pro jejich výzkumný program. Připravujeme také projektovou dokumentaci pro územní a stavební rozhodnutí s cílem vybudovat novou moderní kolej na Studentské ulici, v areálu Fakulty sociálně-ekonomických vztahů, včetně knihovny, kavárny a parkování.

  1. Jaké novinky plánuje do budoucna?

Už letos si budou moci studenti a zaměstnanci naší univerzity usnadnit přesouvání po městě pomocí e-skútrů a e-kol. Budeme první univerzitou na Slovensku, která má systém sdílených elektrokol a skútrů. Čekají nás také oslavy Mezinárodního roku skla. Národní zázemí pro tuto akci poskytne naše celouniverzitní pracoviště Centrum pro funkční a povrchově funkcionalizovaná skla. Tato úloha Centru FunGlass jednoznačně náleží nejen díky aktuálním výzkumným úspěchům pracoviště, ale i vzhledem k tradici výroby a zpracování skla v trenčínském regionu. Pracoviště FunGlass také dostalo univerzitu na prestižní celoevropský seznam KETs – Key enabling technologies, kde je univerzita jediným zástupcem ze Slovenska.

Modern Library With Laptops On The Table And Books On The Bookshelves.
  1. Z Vaší univerzity vyšlo již množství absolventů, změnil se za ta léta přístup ke studentům?

Na všechny naše studenty a absolventy jsme nesmírně hrdí za jejich úspěchy a dosažené výsledky. Zmíním například cenu \“Studentská osobnost Slovenska\“ v kategorii Elektrotechnika a průmyslové technologie, kterou získal náš doktorand z Fakulty průmyslových technologií. Tvůrčí potenciál našich studentů jsme již několikrát představili na strojírenských výstavách.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram