Úsporná domácnost: Jednejme ekonomicky i ekologicky

Naše Země je štědrá, ale její zdroje nejsou bezedné. Víte, kudy vám každý měsíc utíkají peníze? Kriticky zkuste zkontrolovat své výdaje a ty zbytečné omezte. Spolu s odborníky vám poradíme, jak zlepšit podmínky na Zemi a ve své peněžence.

Méně odpadu, nižší platby

„Tvorba odpadů je jedna z oblastí, kterou umíme nejvíce ovlivnit vlastními rozhodnutími. Nejrozumnější při tvorbě odpadu je předcházet mu a kupovat jen to, co ve skutečnosti potřebujeme, upřednostňovat nebalené výrobky, využívat vlastní obaly, nakupovat z lokálních zdrojů a podobně.

Věci, které již nevyužíváme, lze posunout dále někomu, kdo je ještě bude moci využít. V zahraničí jsou běžně provozovány na úrovni obcí. centra opětovného použití. Tam mohou lidé odnést nepotřebné věci, jako je oblečení, nábytek, ale například také nespotřebovaná barva. Podmínky pro separování jsou dnes vytvořeny v každé obci a systém je nastaven tak, že přes daně za odpad financujeme jen nevytříděný odpad, ten, co vyseparujeme, neplatíme. Proto předcházením tvorbě odpadu a důslednou separací umíme ušetřit finanční náklady na odpadové hospodářství obce a to se následně projeví na výši daně, kterou za odpad zaplatíme.

Hlavní je uvědomit si, že odpad, co vytvoříme dnes, budou muset řešit další generace jako vážný problém. Proto je zodpovědné přistupování k tvorbě odpadu zároveň zodpovědným chováním k dalším generacím a naší budoucnosti.“ – Mgr. Tomáš Radim, environmentalista, ekoton.sk

úsporná domácnost

Proč šetřit energií?

Každý ví, že zdroje, ze kterých pochází energie, kterou využíváme, jsou neobnovitelné. Nadměrné využívání fosilních zdrojů vede ke zhoršování a urychlování klimatických změn a zvyšování hranice znečišťování. Takzvaná ekologická stopa charakterizuje využívání Země především lidskou populací. V současnosti žije na Zemi přibližně 7,6 miliard lidí, což svědčí o tom, že k zajištění potřeb každého člověka na Zemi bychom potřebovali 2 až 3 Země. Pokud si představíme Zemi jako koláč, každý si „ukrajuje“ tolik, že nezůstane pro každého. Ještě stále však existují lidé, kteří si toto riziko neuvědomují.

Beautiful golden light filtering through shutters in bedroom.

Při řešení otázky, zda, jak a proč šetřit, se vyskytne i problematika financí, neboť ceny fosilních zdrojů každý rok stoupají. Důvod je jednoduchý a platí zde přímá úměra – čím více energie spotřebujeme, tím více se jí musí vyrobit. Je opravdu třeba jí vyrobit víc? Velké plýtvání energií se odrazí nejen na životním prostředí, ale také na cenách služeb nebo vyšších daních. Ceny fosilních energií rostou as nimi i ceny účtů za elektřinu, vodu či plyn. Uvažovat o denní spotřebě energií či odpadů se jednoduše vyplatí, protože se to dotýká nejen environmentálních důvodů, ale také ekonomických a praktických.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram